• Спорт и релакс

  Кинезитерапия

          Кинезитерапията е дял от физикалната и рехабилитационна медицина и един от най-важните аспекти на медицинската рехабилитация. Основните средства на кинезитерапията са физическите упражнения. Извършва диагностика чрез мануално мускулно тестуване, изследване обема на движение ,неврологични тестове за установяване на рехабилитационен потенциал. Използва индивидуален подход и техника при всеки клиент в зависимост от състоянието му при гръбначни изкривявания, протрузии, дискови хернии, дископатии, плексит, радикулит, периартрити, ошипяване, заболявания на вътрешни органи.

         Движението е лечебен фактор тогава, когато е организирано във вид на физическо упражнение и се прилага целенасочено, съответно на терапевтичните задачи, дозирано съобразно общото състояние на болния, особеностите на заболяването и измененията във функциите на засегнатия орган и система. 

          Изборът на упражнения зависи от вида на заболяването, патологичните изменения в органите и тъканите и целта на лечението. Физическите упражнения могат да бъдат насочени към даден мускул или група от мускули, към една или друга става. Освен непосредственото им действие върху опорно-двигателния апарат, като мощен биологичен стимулатор и дразнител, действат върху всички органи и системи на човешкия организъм. Движенията, използвани под форма на физически упражнения, ни дават възможност за правилна дозировка и точна методика.

          Изправителната гимнастика се прилага при отклонения в статиката и при деформитети главно на гръбначния стълб.

          Когато се касае за изкривяване на гръбначния стълб, включва упражнения на мускулите, прикрепващи се към гръбначния стълб и имащи отношение към неговата статика и динамика, гръдните мускули и мускулите на корема или на съответната мускулатура при изкривяване на други части на тялото. Разтягането представлява основна техника за възстановяване на дефицита на мобилност в ставите, определен от адаптивното съкращаване на меките тъкани и тяхното удължаване и запазване на тази дължина за определен период.Прилагат се много специализирани методики, в зависимост от естеството на заболяването.